Podziękowania

Wojewoda Podlaski wraz z Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach serdecznie dziękuje pracownikom oraz osobom zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19.