Zapytanie ofertowe na dostarczenie, montaż, konfiguracja, podłączenie do obecnej infrastruktury macierzy, biblioteki taśmowej, serwera

Zapytanie ofertowe na dostarczenie, montaż, konfiguracja, podłączenie do obecnej infrastruktury macierzy, biblioteki taśmowej, serwera

Zapytanie zostało zmodyfikowane (modyfikacja została zaznaczona kolorem)

Przedłużono termin składania ofert do 31.05.2022 roku, do godz. 12:00

Zapytanie cenowe na macierz serwer i taśma (PDF)

Zapytanie Cenowe na macierz serwer i taśma (DOC)

 

Zapytanie Cenowe na macierz serwer i taśma (PDF)

Zapytanie Cenowe na macierz serwer i taśma (DOC)