USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MOŃKACH (2 CZĘŚCI)

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MOŃKACH (2 CZĘŚCI)

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00525257/01, znak sprawy 04/ZP/2022

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/710968