Pilnie poszukuje lekarzy specjalistów

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

pilnie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie:

geriatrii

ginekologii

psychiatrii

forma  zatrudnienia dowolna

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521, 668 877 522