Ważna informacja !!!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
informuje, iż w bieżącym miesiącu lutym nastąpi przeniesienie rejestracji poradni specjalistycznych Przychodni Rejonowej z II piętra na parter i zostanie połączona z rejestracją POZ.

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywać się będzie
w godzinach 7:30 – 18:00,
telefoniczna w godzinach 11:00 – 15:00.

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy odbywać się będzie
w godzinach 12:30 – 15:30.

Rejestracja do POZ odbywać się będzie w godzinach 7:30 – 18:00,
telefonicznie w godzinach 09:00 – 18:00.

TELEFONY KONTAKTOWE BEZ ZMIAN:

  • Poradnie specjalistyczne – 66 88 77 538 :

(Por. Dermatologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Geriatryczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Rehabilitacyjna, Urologiczna, Zdrowia Psychicznego, Logopeda, Pracownia Gastroskopii i Kolonoskopii)

  • Poradnia Medycyny Pracy – 66 88 77 545
  • Poradnia POZ (lekarza rodzinnego) – 66 88 77 530 oraz 66 88 77 581