Pilnie poszukuje lekarza psychiatrę do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

pilnie poszukuje lekarza psychiatrę do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Forma zatrudnienia dowolna.

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521, 668 877 522