Pilnie poszukuje lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii lub gerontologii do pracy w Poradni Geriatrycznej

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

pilnie poszukuje lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii lub gerontologii do pracy w Poradni Geriatrycznej.
Forma zatrudnienia dowolna.

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521, 668 877 522