INFORMACJA !!!

W ZWIĄZKU Z DODATNIMI WYNIKAMI NA TEST COVID-19 PRACOWNIKÓW SPZOZ MOŃKI KONTAKT Z PORADNIĄ POZ W NAJBLIŻSZYM OKRESIE BĘDZIE UTRUDNIONY.