Poszukujemy lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

poszukuje lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

na dyżury w ordynacji dziennej

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521, 668 877 522