SP ZOZ w Mońkach zaprasza lekarzy stażystów, rezydentów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

zaprasza lekarzy stażystów, rezydentów

do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego

zgodnie z obowiązującymi przepisami plus dopłata.

 

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521668 877 522