WAŻNA INFORMACJA !!!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach uprzejmie
informuje, że w okresie od dnia 20 lipca do dnia 11 sierpnia 2023r. w związku z nieplanowaną nieobecnością lekarza zatrudnionego w Poradni Ogólnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jasionówce, Pacjenci będą przyjmowani w Przychodni Rejonowej w Mońkach. Rejestracji można dokonywać pod numerem telefonu 668877530.

W pilnych przypadkach oraz w przypadku konieczności wypisania recept (zgodnie z kompetencjami pielęgniarek) pacjenci mogą zgłaszać się bezpośrednio do działającego Gabinetu Pielęgniarek Środowiskowych w Jasionówce.

Za nagłe i nieprzewidywane utrudnienia przepraszam.

                                                                                                                                                                                              Marek Karp

                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                SP ZOZ w Mońkach