INFORMACJA !!!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Mońkach

zatrudni lekarzy do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Forma zatrudnienia – umowa kontraktowa

Stawka za godzinę nie mniej niż 150 zł brutto

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521, 668 877 522