Zapytanie ofertowe na 3 – letnią dzierżawę analizatora hematologicznego i dostawę odczynników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Zapytanie ofertowe na dzierżawę analizatora hematologicznego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (PU-8-2023)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (PU-8-2023)

Wyjasnienia treści zapytania (PU-8-2023)

Zapytanie ofertowe po zmianach (PU-8-2023)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach (PU-8-2023)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy po zmianach (PU-8-2023)