OGŁOSZENIE !!!

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Mońkach

P I L N I E Z A T R U D N I !

Lekarzy – Specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych

do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych
z łóżkami intensywnej opieki medycznej

Forma i warunki zatrudnienia – do uzgodnienia

Warunki finansowe – bezpośredni kontakt z Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt:

SP ZOZ w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9

– Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – 603 372 668

– Kadry: 66 88 77 521, 66 88 77 522

– Sekretariat 66 88 77 590

e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl

kadry@szpital-monki.h2.pl