OGŁOSZENIE !!

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Mońkach

P I L N I E Z A T R U D N I !

Lekarzy – Specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej
SP ZOZ w Mońkach

Forma i warunki zatrudnienia – do uzgodnienia

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt:

SP ZOZ w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9

– Kadry: 66 88 77 521, 66 88 77 522

– Sekretariat 66 88 77 590

e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl

kadry@szpital-monki.h2.pl