ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I W ODDZIALE CHIRURGICZNYM OGÓLNYM Z ŁÓŻKAMI LECZENIA BÓLU I Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ SP ZOZ W MOŃKACH.