Zapytanie ofertowe na system HIS, ERP, RIS dla SP ZOZ w Mońkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Monkach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na system HIS, ERP, RIS dla SP ZOZ w Mońkach zgodnie z szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 24.11.2023 r. 27.11.2023 do godz. 12.00 na adres sekretariat@szpital-monki.h2.pl. Oferty złożone po terminie nie Czytaj więcej …

SP ZOZ w Mońkach zaprasza lekarzy stażystów, rezydentów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach   zaprasza lekarzy stażystów, rezydentów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego zgodnie z obowiązującymi przepisami plus dopłata.   Kontakt: Sekretariat: 668 877 590 Kadry: 668 877 521,  668 877 522  

Ważna informacja !!!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach informuje, iż w bieżącym miesiącu lutym nastąpi przeniesienie rejestracji poradni specjalistycznych Przychodni Rejonowej z II piętra na parter i zostanie połączona z rejestracją POZ. Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywać się będzie w godzinach 7:30 – 18:00, telefoniczna w godzinach 11:00 – 15:00. Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy odbywać Czytaj więcej …