Centralna Izba Przyjęć

Centralna Izba Przyjęć i Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Telefon: 66 88 77 540

Pacjenci kierowani są do leczenia w Oddziale Chirurgi Ogólnej z Łóżkami Leczenia Bólu i Oddziale Chorób Wewnętrznych

Chorzy przyjmowani są do oddziałów SP ZOZ w Mońkach całodobowo w stanie zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia oraz planowo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu hospitalizacji w danym oddziale. W Centralnej Izbie Przyjęć diagnozowane i leczone są także przypadki nie wymagające hospitalizacji. W przypadku potrzeby leczenia w oddziałach wysokospecjalistycznych (np. torakochirurgia, kardiologia i inne) chorego kierujemy lub przewozimy szpitalnym transportem.

W Centralnej Izbie Przyjęć zakładana jest dokumentacja medyczna.
Pacjent powinien mieć przy sobie:
– dowód osobisty
– skierowanie na oddział
– w nagłych przypadkach pacjenci przyjmowani są bez skierowania.

Centralna Izba Przyjęć otwarta została w dniu 20 kwietnia 2016r.

Znajduje się w nowym budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Mońkach. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, dostosowaniu pomieszczeń do obowiązujących wymogów prawa oraz dogodnej lokalizacji, zapewnia bardzo wysoki standard leczenia oraz komfort dla chorego.

Organizacja udzielania świadczeń:

Lekarze specjaliści – zapewniają całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia.
Pielęgniarki – zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.
W skład Centralnej Izby Przyjęć wchodzą:
-punkt rejestracji,
-sala obserwacyjna,
-sala segregacji medycznej,
-pomieszczenia zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala/ do udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej,
-sala zabiegowa septyczna i aseptyczna,
-pomieszczenie zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono lub podejrzewa się chorobę zakaźną.

Centralna Izba Przyjęć korzysta z zaplecza diagnostycznego w postaci:

-laboratorium analitycznego całodobowo,
-pracownia diagnostyki radiologicznej,
-pracownia USG, TK (nie w pełnym wymiarze czasowym)
-w razie zachodzącej potrzeby, chory przewożony jest na specjalistyczne badania obrazowe np. KT)

Personel zawsze stara się służyć radą i pomocą osobom zgłaszającym się do szpitala, działając zgodnie z przyjętymi procedurami i prawami pacjenta.