Chirurgiczny

W zakresie naszej działalności pozostają wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej:

 • operacje jelit – w przebiegu chorób nowotworowych (guzy) i nienowotworowych (zapalane, uchyłki)
 • operacje żołądka
 • zabiegi naprawcze przepuklin ( w tym z wszczepem materiału syntetycznego – siatki)
 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (laparoskopowe i klasyczne)
 • przetoki odżywcze (gastro i jejunostomia)
 • tarczycy
 • operacja żylaków kończyn dolnych
 • zabiegi zakresu proktologii: leczenie guzków krwawniczych, szczelin odbytu, ropni i przetok około odbytniczych
 • leczenie trudno gojących się ran (np. stopa cukrzycowa, oparzenia)

 

Jako oddział pełniący permanentny ostry dyżur zaopatrujemy wszystkie zgłaszające się nagłe przypadki z zakresu Chirurgii Ogólnej,

Neurotraumatologii i Chirurgii Klatki Piersiowej oraz podstawowe urazy narządu ruchu.

W naszym oddziale wdrażamy także żywienie do- i pozajelitowe oraz przeprowadzamy szkolenie rodzin pacjentów pod kątem dalszego

leczenia żywieniowego w warunkach domowych pod opieką istniejącej w strukturach naszego szpitala Poradni Żywieniowej.

Chorych po hospitalizacji obejmujemy opieką naszej Poradni Chirurgicznej mieszczącej się na terenie szpitala.

Nasz zespół składa się z lekarzy chirurgów posiadających specjalizację z chirurgii ogólnej i ciągle doskonalących się aby stosować jak najwyższe standardy leczenia.

Posiadamy wykwalifikowany personel pielęgniarski stale podnoszący swoje kwalifikacje.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – dla osób ubezpieczonych są one całkowicie bezpłatne.

 

Kadra kierownicza oddziału chirurgicznego:

 • koordynator: lek. med. Oleg Kuryło

Telefony kontaktowe:

 • Pokój lekarski: 66 88 77 562
 • Dyżurka pielęgniarska: 66 88 77 563