Dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna świadczy usługi z zakresu:

 • udzielania porad
 • konsultacji w zakresie diagnozowania i leczenia chorób dermatologicznych i wenerologicznych
 • leczenia chorób skóry, tkanki podskórnej, wskazań do leczenia szpitalnego
 • kontynuacji leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • dla osób chorych na gruźlicę
 • dla osób zakażonych wirusem HIV
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych,  osób represjonowanych oraz kombatantów
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się w godz. 7:30 – 18:00,
telefoniczna w godz. 11:00 – 15:00.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 66 88 77 538