dla Pacjenta

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ ZGŁASZAJĄC SIĘ DO SZPITALA

 

Przyjęcie do szpitala w trybie nagłym może odbywać się bez skierowania, jak i ze skierowaniem z pomocy doraźnej.

Przyjęcie do szpitala w trybie planowym odbywa się na podstawie pisemnego lub elektronicznego skierowania lekarskiego, zgodnie z ustalonym terminem.

Planowe przyjęcia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z łóżkami leczenia bólu i z pododdziałem chirurgii urazowo – ortopedycznej odbywają się w Centralnej Izbie Przyjęć, natomiast do Oddziału Pediatrycznego, Rehabilitacji oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Izbach przyjęć tych oddziałów.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego  przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta na dany oddział, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

SKIEROWANIE DO SZPITALA

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany,
 • lekarza kierującego,
 • podmiotu kierującego wraz z kodami resortowymi,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania,
 • oznaczenie kategorii Pacjenta (pilne, stabilne)

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Co Pacjent powinien mieć przy sobie?

DOKUMENTY

 • skierowanie do szpitala,
 • dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, legitymację szkolną – tylko w przypadku osób niepełnoletnich,
 • wyniki wykonywanych badań diagnostycznych, jeżeli Pacjent takie posiada,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym jeśli pacjent takie posiada,
 • karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków, witamin, ziół, suplementów diety, która powinna zawierać:-   nazwę leku / witamin / ziół / suplementów-   diety

  –   dawkę

  –   postać

  –   sposób przyjmowania (na stałe, doraźnie)

LISTĘ AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH LEKÓW należy mieć przy sobie i okazać lekarzowi w trakcie przyjmowania do oddziału.

 • rzeczy osobiste: przybory toaletowe (szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia, itp.), kapcie, klapki pod prysznic, bielizna nocna (piżama lub koszula nocna), bielizna osobista, szlafrok, ręcznik,
 • w przypadku oddziału rehabilitacyjnego: lekkie obuwie sportowe, lekki strój sportowy (dres),

CO MOŻNA JESZCZE ZABRAĆ NA ODDZIAŁ SZPITALNY

 • kubek ewentualnie szklankę, sztućce,
 • wodę mineralną,
 • środki higieny osobistej,
 • książki, czasopisma, itp.,
 • telefon komórkowy,
 • laptop, tablet,
 • e-book

JAK WYGLĄDA PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ SZPITALA?

 • w dniu planowego przyjęcia do szpitala, u Pacjenta weryfikowane jest prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedstawienie przez pacjenta swojego numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości dokumentem. Jeżeli Pacjent jest ubezpieczony, a jego uprawnienia nie zostaną potwierdzone w systemie e-WUŚ – Pacjent podpisuje stosowne oświadczenie a w terminie do 7 dni do zakończenia udzielania świadczeń przedstawia dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych usług medycznych.
 • Osoby posiadające zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne muszą przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub inny równoważny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych.
 • Po zakończeniu rejestracji Pacjent zostaje zaprowadzony do oddziału gdzie wskazuje się mu salę, łóżko i udziela dalszych instrukcji.

WAŻNE:

 1. Wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu, ponieważ personel szpitala nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze, biżuterię i inne przechowywane wśród rzeczy osobistych,pozostawione w szafkach przy łóżku, a nie złożone do depozytu szpitalnego, po wcześniejszym zgłoszeniu.
 2. Osoby nie posiadające ubezpieczenia, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem szpitalnym.
 3. Podczas rejestracji, przyjęcia do Szpitala oraz na każdym etapie postępowania medycznego osoby: niepełnosprawne, głuchonieme, niewidome mogą korzystać z pomocy osób trzecich, wskazanych przez siebie bądź opiekunów ustawowych lub prawnych. To samo dotyczy osób małoletnich.
 4. Pacjenci kierowani do szpitala, którzy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19,  proszeni są w momencie przyjęcia o przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu  COVID (UCC), a w przypadku osób niezaszczepionych należy przedstawić wynik wykonanego testu PCR ważnego 48  godzin od wykonania.
 5. Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach i we wszystkich budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 6. Na Oddziale Chirurgii Ogólnej z łózkami leczenia bólu i z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej udostępniona jest bezpłatna sieć WiFi dla pacjentów.
 7. Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach nie znajduje się żaden sklep, Pacjent nie może opuszczać terenu szpitala.

 


 

„Ludzie padają nie z powodu słabości,

ale dlatego, że uważają się za silnych”

 

 

PORADNIK DLA PACJENTÓW

PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKÓW

 

SZANOWNI PACJENCI

 

 

Upadki są jedną z poważnych przyczyn utraty sprawności, szczególnie wśród osób starszych. Do  większości  upadków  dochodzi  podczas  wykonywania  prostych czynności np: wstawanie, siadanie, pochylanie się czy chodzenie.

 

Przyczyny upadków to głównie zaburzenia i ograniczenia ruchu wynikające z niesprawności narządu ruchu, stan chorobowy pacjenta, zaburzenia w funkcjonowaniu organów zmysłu: wzroku i słuchu, wiek, działania uboczne leków (np. nasennych, uspakajających); niepewność i brak samodzielności (np. w zaburzeniach orientacji, splataniu myślenia, przy nieznajomości nowego miejsca pobytu), ale również zagrożenia zewnętrzne, czyli ze strony otoczenia: brak lub nieodpowiednie oświetlenie, nieodpowiednie obuwie, śliskie powierzchnie podłóg, stojące na drodze przedmioty i drobne umeblowanie, stopnie oraz progi pomiędzy pomieszczeniami, brzegi dywanów, brak uchwytów i poręczy w miejscach gdzie są one niezbędne (łazienki, schody, długie korytarze), a także niespokojna muzyka lub oślepiające efekty świetlne.

 

Podejmijmy więc wspólne działania w celu ograniczenia upadków pacjentów

– prosimy o przestrzeganie danych wskazówek

 

WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW POZWALAJĄCE NA OGRANICZENIE RYZYKA UPADKÓW PRZY PRZYJĘCIU DO SZPITALA

 

 • Podaj lekarzowi informację na temat dotychczasowych upadków i dokładnie opisz towarzyszące im okoliczności.
 • Koniecznie powiadom lekarza o wszelkich przyjmowanych regularnie lekach, łącznie z preparatami ziołowymi, a także o zażywanych doraźnie, dostępnych bez recepty.
 • Odpowiedz na pytania dotyczące zakresu poruszania się, wstawania, kłopotów z utrzymaniem równowagi.
 • Przećwicz w obecności pielęgniarki korzystanie z przycisku „przywoływacza” i korzystaj z niego w sytuacji wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń równowagi.
 • Dowiedź się gdzie jest włącznik światła, abyś w nocy mógł z niego swobodnie skorzystać.
 • Proś o pomoc zawsze – gdy jej potrzebujesz.

 

W TRAKCIE POBYTU W SZPITALU

 

 • Noś stabilne obuwie na płaskim obcasie z podeszwą antypoślizgową, stabilizującą staw skokowy.
 • Korzystaj z uchwytów ściennych, taboretów lub pomocy osób trzecich w trakcie kąpieli pod prysznicem.
 • Przestrzegaj zaleceń personelu medycznego dot. zakazu samodzielnego chodzenia, zbyt energicznego schylania się, podnoszenia lub wstawania z łóżka.
 • Trzymaj rzeczy, z których korzystasz blisko siebie.
 • Nie wychylaj się po przedmioty, które znajdują się na podłodze poza zasięgiem twoich możliwości.
 • Po dłuższym leżeniu w łóżku, wstawaj stopniowo – najpierw usiądź nie spuszczając nóg, następnie powoli opuść nogi, i jeśli nic się nie dzieje wstań.
 • Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie czynności porządkowych na oddziałach. Unikaj śliskich i mokrych powierzchni – zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze wskazujące mokrą podłogę.
 • Zachowaj ostrożność podczas chodzenia w okolicy drzwi otwierających się na zewnątrz.
 • Korzystaj z laski, balkonika, wszelkich uchwytów, pomocy personelu w przypadku trudności z poruszaniem się, przy zaburzeniach równowagi.

 

Stworzenie bezpiecznego otoczenia i szczególny nadzór nad osobami predysponowanymi do częstych upadków, może mieć duży wpływ na poprawę efektów rehabilitacji oraz jakości życia pacjentów jak też i ich opiekunów.


 

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (wersja doc)

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (wersja pdf)

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego (wersja doc)

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego (wersja pdf)