do pobrania

Zgoda na zabieg kolonoskopii

Zgoda na zabieg gastroskopii

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (wersja doc)

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (wersja pdf)

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego (wersja doc)

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego (wersja pdf)

Klauzula informacyjna dla PACJENTA

Klauzula informacyjna INFORMACJA PUBLICZNA

Klauzula informacyjna KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA SZPITALA

Klauzula informacyjna PETYCJA

Klauzula informacyjna SKARGI WNIOSKI

Klauzula informacyjna UMOWY Z KONTRAHENTAMI

Klauzula informacyjna ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej