Kadra zarządzająca

Dyrekcja

 •     Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – mgr Marek Stanisław Karp
 •     p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ w Mońkach – lek. med. Łucja Chojnowska
 •     Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – mgr Halina Skibicka
 •     Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością – mgr Halina Skibicka

 

Kierownictwo Administracji

 •     Główny Księgowy – mgr Ewa Worobiej
 •     Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych –
 •     Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej – mgr Agnieszka Violetta Matyja
 •     Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej – Piotr Kulikowski
 •     Kierownik Sekcji Informatyki – mgr inż. Andrzej Haffke

 

Ordynatorzy / Koordynatorzy

 •     Oddział Dziecięcy – lek. med. Maria Maciejewska
 •     Oddział Wewnętrzny – lek. med. Bożena Helena Żółtko
 •     Oddział Rehabilitacji – lek. med. Tomasz Kleszczewski
 •     Oddział Chirurgii Ogólnej – dr n. med. Byczkiewicz Jan
 •     Blok Operacyjny – lek. med. Krzysztof Piekarewicz
 •     Zakład Opiekuńczo Leczniczy – lek. med. Pietrzak Katarzyna

Kierownictwo Ośrodków Zdrowia

 •     Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie – lek. med. Hanna Caban
 •     Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jaświłach – lek. med. Anna Janczylik