Kadra zarządzająca

DYREKCJA

 •     Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – p.o. Dyrektora lek. med. Sebastian Wysocki
 •     p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ w Mońkach – lek. med. Łucja Chojnowska
 •     Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – mgr Halina Skibicka

 

KIEROWNICTWO ADMINISTRACJI

ORDYNATORZY

 •     Oddział Pediatryczny – lek. med. Maria Maciejewska
 •     Oddział Wewnętrzny – lek. med. Bożena Helena Żółtko
 •     Oddział Rehabilitacji – lek. med. Sebastian Wysocki
 •     Oddział Chirurgii Ogólnej – lek. med. Oleg Kuryło
 •     Blok Operacyjny – lek. med. Krzysztof Piekarewicz
 •     Zakład Opiekuńczo Leczniczy – lek. med. Mirosław Go

KIEROWNICTWO OŚRODKÓW ZDROWIA

 •    Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie – lek. med. Hanna Caban
 •    Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach – lek. med. Anna Janczylik