Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

NIP: 546-11-93-353  REGON: 050652956

Telefon (centrala) : 85 30 70 427 (centrala wirtualna pozwala na połączenie z wszystkimi komórkami  organizacyjnymi szpitala, także z poradniami)

FAKS:

E-MAIL:

sekretariat@szpital-monki.h2.pl