Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Al. Niepodległości 9

19-100 Mońki

NIP: 546-11-93-353  REGON: 050652956

Telefon centrala: 85 30 70 427 (Centrala wirtualna pozwala na połączenie z komórkami  organizacyjnymi naszego ZOZ-u)

Faks Sekretariat: 85 72 78 135

Faks Sekcja Administracyjno – Techniczna: 85 72 78 134

e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl