Laboratorium

W laboratorium można wykonać badania bez skierowania za odpowiednią opłatą według obowiązującego cennika. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych z zakresu:

 • hematologii: morfologia, rozmaz krwi (automatyczny i manualny), retikulocyty, OB
 • koagulologii: INR (wskaźnik protrombinowy), APTT, fibrynogen, D-dimery, czas krzepnięcia i krwawienia,
 • analityki ogólnej: badanie ogólne moczu z osadem,
 • badania kału: na resztki pokarmowe, na krew utajona w kale, pasożyty, lamblie,
 • biochemii: szeroki zakres badań biochemicznych ( z zakresu badań w stanach zapalnych i reumatoidalnych, badań wykonywanych w diagnostyce zaburzeń wątroby, trzustki, nerek, gospodarki elektrolitowej, miażdżycy i innych) wykonywanych w surowicy krwi i moczu
 • immunologii: badania z zakresu diagnostyki chorób tarczycy,
 • diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu B , diagnostyka toxoplazmozy, diagnostyka Boreliozy,
 • markerów nowotworowych: markery raka jajnika, stercza,
 • alergologii: oznaczanie IgE całkowite

Informacje dla pacjentów.

Jak właściwie przygotować się do pobrania materiału do badań laboratoryjnych?:

Właściwe przygotowanie się do pobrania materiału przeznaczonego do wykonania badań laboratoryjnych jest warunkiem uzyskania wiarygodnych i świadczących o aktualnym stanie zdrowia pacjenta wyników. Chcąc więc otrzymać wiarygodne i prawidłowe wyniki należy odpowiednio przygotować się do wizyty w punkcie pobrań.

KREW:
do większości badań laboratoryjnych krew powinna być pobrana:

 • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po wzmożonym wysiłku fizycznym)
 • na czczo (po minimum 12 godzinach od ostatniego posiłku). Wyjątek stanowią niemowlęta i dzieci u których dopuszcza się podanie w razie konieczności lekkiego śniadania (przy oznaczania glukozy, pacjent musi być bezwzględnie na czczo)
 • przy zachowaniu normalnej diety;
 • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru. Decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!

MOCZ:

 • po wypoczynku nocnym (zaleca się minimum 8 godzin inkubacji moczu w pęcherzu celem wykazania namnożenia bakterii)
 • przy zachowaniu normalnej diety;
 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru. Decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!
 • pierwszy mocz poranny, po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety (ok. 50 ml. ), a następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego naczynia (ok. 50 ml, nie mniej niż 10 ml. ), które należy natychmiast zamknąć i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 2 godziny; Do badań bakteriologicznych mocz oddajemy j.w. do jałowych pojemników. Należy szczególnie dokładnie wykonać poranną toaletę i w czasie pobierania materiału uważać aby nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i pokrywki. Po oddaniu materiału należy szybko zamknąć pojemnik i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

KAŁ:

 • Kał do badań laboratoryjnych pobieramy do specjalnych pojemników, Zawierają one „szpatułkę” którą pobieramy porcję kału (z różnych miejsc tej samej porcji) i umieszczamy w pojemniku. Następnie materiał transportujemy do laboratorium.

Serdecznie zapraszamy

Kierownik laboratorium: mgr Grażyna Dziemian

Godziny otwarcia: całodobowo
Telefon: 66 88 77 550