Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna świadczy usługi z zakresu:

 • leczenia chorób układu wzrokowego
 • doboru okularów korekcyjnych
 • badania pola widzenia
 • pomiaru ciśnienia śród gałkowego
 • badania dna oka
 • badania widzenia barwnego
 • badań profilaktycznych pracowników

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń  :

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • dla osób chorych na gruźlicę
 • dla osób zakażonych wirusem HIV
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych,  osób represjonowanych oraz kombatantów
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się w godz. 7:30 – 18:00,
telefoniczna w godz. 11:00 – 15:00.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 66 88 77 538