Otolaryngologiczna

W poradni udzielane są świadczenia diagnostyczno-lecznicze z zakresu laryngologii i audiologii dla dorosłych.

 

Poradnia Otorynolaryngologiczna świadczy usługi z zakresu:

 • udzielania porad i konsultacji specjalistycznych w zakresie chorób górnych dróg oddechowych (nosa, gardła i krtani) oraz uszu
 • ustalania wskazań do leczenia szpitalnego
 • kontynuacji leczenia po zakończonej hospitalizacji
 • kontynuacji leczenia po zabiegach operacyjnych

Możliwości diagnostyczne:

 • wykonywanie badań audiometrycznych
 • wykonywanie badań bakteriologicznych – wymazy z nosa i gardła
 • badania profilaktyczne

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • dla osób chorych na gruźlicę
 • dla osób zakażonych wirusem HIV
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych,  osób represjonowanych oraz kombatantów
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się w godz. 7:30 – 18:00,
telefoniczna w godz. 11:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 66 88 77 538