ZOL

W zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami o charakterze przewlekłym z zaburzeniami psycho organicznymi wieku starczego, ze względu na niemożliwość samodzielnej egzystencji.

W oddziale sprawowana jest opieka nad pacjentami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi fizycznie. Pacjenci przygotowywani są do samo opieki i samo pielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością w środowisku domowym. Pacjenci oddziału maja zapewnioną:

  • pomoc psychologa,
  • logopedy,
  • pracownika socjalnego,
  • pełny dostęp do konsultacji w poradniach specjalistycznych działających przy naszej placówce,
  • prowadzona jest również rehabilitacja ogólna usprawniająca przez wykwalifikowanych techników.

 

Od 2005 roku w ramach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego funkcjonuje jedno łóżko dla pacjenta wentylowanego mechanicznie. Taką opieką objęty jest pacjent obłożnie chory z niewydolnością oddechowa, który wymaga stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora do podtrzymywania i zabezpieczenia funkcji życiowych.

 

Kadra kierownicza zakładu opiekuńczo-leczniczego:

  • kierownik: lek. med. Mirosław Go
  • pielęgniarka oddziałowa: Barbara Lićwinko

Telefon: 66 88 77 576

 

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (wersja pdf)

Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (wersja doc)

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego (wersja doc)

Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowego (wersja pdf)