Żywieniowa

Poradnia żywieniowa dojelitowa

Podanie diety drogą PEG lub gastrostomii

Zakres świadczeń obejmuje:

– Zapewnienie i dostarczenie odżywek dostosowanych do potrzeb i zapotrzebowania pacjenta;

– Zapewnienie sprzętu do podawania odżywek, materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do pielęgnacji dostępu dojelitowego;

– Badanie krwi monitorujące stan odżywienia, inne badania;

– Całodobowy kontakt telefoniczny z lekarzem i pielęgniarką;

– Dojazd do pacjenta na wizyty kontrolne.

Poradnia żywieniowa pozajelitowa

Podanie mieszanin żywieniowych drogą dożylną

Zakres świadczeń obejmuje:

– Kwalifikację pacjenta do żywienia droga dożylną (wkłucie centralne);

– Zapewnienie i dostarczenie preparatów po podania;

– Zapewnienie sprzętu do podawania mieszanin żywieniowych, materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do pielęgnacji dostępu żylnego;

– Badanie krwi monitorujące stan odżywienia, inne badania;

– Całodobowy kontakt telefoniczny z lekarzem i pielęgniarką;

– Dojazd do pacjenta na wizyty kontrolne.

Celem Poradni Żywieniowej jest poprawa stanu odżywienia pacjenta, który uległ pogorszeniu na skutek choroby onkologicznej, neurologicznej i innych spowodowanych zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego.

Leczenie żywieniowe pozwoli poprawić stan chorego, aby codzienne funkcjonowanie nie było zaburzone wskutek niedożywienia, a niedożywienie nie było przeszkodą w dalszym leczeniu.

 

Osoby zapewniające opiekę w Poradni:

lek. spec. Jerzy Hapanowicz – specjalista chirurgii onkologicznej

mgr Bożena Mazur – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 66 88 77 575