OGŁOSZENIE NA STANOWISKO SEKRETARKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Mońkach

zatrudni osoby chętne do pracy
na stanowisku
SEKRETARKI

SEKRETARIAT DYREKTORA

SP ZOZ w Mońkach

Kontakt:

Sekretariat: 668 877 590

Kadry: 668 877 521, 668 877 522